Historie jachtingu v Ústí nad Labem

12.01.2014 11:51
 

 

Jedním z nejkrásnějších úseků splavného Labe je labské údolí mezi skalním útvarem "Porta Bohemica" a hradem Střekovem. Tato romantická krajina a klidný, dostatečně široký tok Labe nad ústeckými zdymadly, to všechno vždy lákalo k provozování vodních sportů, a tak se v tomto úseku setkáváme s veslaři, kanoisty, kajakáři, ale také s početnou rodinou jachtařů.

Od roku 1945 se pod veslařským klubem v Ústí nad Labem - Vaňov tvořila první skupina jachtařů, jejíž zakladateli byli Jiří Richter, jeho bratr Jasoň Richter a ing. František Racek. První plachetnicí na vlnách Labe byla 7 m dlouhá šarpie třídy "SNIPE" s takeláží kolem 10 m2, kterou amatérsky postavil jeden ze zakladatelů jachtingu v Ústí n. L. Jiří Richter. Byla to původem třída amerického konstruktéra, navrhnutá pravděpodobně pro některou olympiádu nebo význačnou regatu v období 1928 až 1938.

Labské údolí v oblasti Vaňova a Brné

Díky velkému milovníkovi vodních sportů, kustodovi tehdejšího veslařského klubu pana Nachtlingera se nalezla v loděnici ČVK jedna netřídová šarpie o délce 6,6 m a jedna plachetnice třídy DINGHY. Tato třída byla původně již před první světovou válkou zavedena v Anglii. Délka této lodě byla 3,6 m. Oba konfiskáty byly získány od fondu národní obnovy a poté velmi pracně opravovány. Veškeré vědomosti byly čerpány z knih a cizích časopisů, vypůjčených od Jiřího Richtera, protože v češtině literatura tohoto druhu k dispozici nebyla. Teprve v roce 1949 vyšla kniha od R. Koblice "Plachty a vítr", která se stala abecedou našich jachtařů.

Ke skutečnému rozkvětu jachetního oddílu došlo až po začlenění oddílu pod tělovýchovnou jednotu Sokol BARABA a to v roce 1950. Prvním předsedou se stal zakládající člen pan ing. František Racek. Začínající oddíl měl 18 členů. Členská základna se však již v následném období rychle rozrůstala. V roce 1951 byl získán pozemek vedle termálních lázní v Brné a toto umožnilo postupné budování základny svépomocnou prací všech členů oddílu.

´Pirátníci´ mezi rozjížďkami

Značný rozvoj sportovní činnost oddílu nastal při zavedení nové jednotné třídy PIRÁT. Lodě této třídy bylo možné poměrně snadno amatérsky postavit z dostupného materiálu. Dále to byla třída BELUGA. Již v roce 1950 přivezl pan Jiří Böhm z Francie detailní plány kajutové lodi, rovněž s možností amatérské stavby. V našem oddílu bylo postaveno 8 lodí této třídy. V neposlední řadě se na rozvoji našeho oddílu podílely nově zaváděné třídy MOTH, EVROPA, CADET a OPTIMIST. Jedná se o třídy s možností amatérské stavby.

Rozšiřování členské základny i lodního parku umožnilo uvažovat o uspořádání závodu na Labi. Tak vznikl závod "ČESKÁ BRÁNA", který se jezdí každoročně od roku 1951. Je to etapový závod na trase Roudnice - Ústí nad Labem, na kterém se organizačně podílejí jachetní oddíly Spartaku Roudnice, Secheza Lovosice a Slavoj Litoměřice. Mimo tento velký závod se v Ústí nad Labem pořádal "Jarní závod" a dosud se koná podzimní "Modrá stuha Labe". Pro všechny jachtaře jsou závody pořádané labskými oddíly příležitostí k porovnání svých výkonností.

lodní třída BELUGA závod Česká brána